رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۰۴ : ای رها از جان خود، او را بخوان

ای رها از جان خود، او را بخوان
حرف او را گو و خود از او بدان
کار او را کن برو از راه او
جام او زن گرچه باشد شوکران
پیمایش کتاب