رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۰۵ : مذهب عشق تو پر از رنگ هاست

مذهب عشق تو پر از رنگ هاست
مذهب موسیقی و آهنگ هاست
قبله ی من سوی دو چشمان توست
آه از این ره که پر از جنگ هاست
پیمایش کتاب