رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۰۶ : بگریزد از تو ماتم چو تو از میان بخیزی

بگریزد از تو ماتم چو تو از میان بخیزی
شب از آستین بیفتد چو به آسمان بخیزی
حسد از طَبَق بریزد چو ره خیال گیری
طمع از کساد میرد چو به راه جان بخیزی
پیمایش کتاب