رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۰۸ : بتکان غبار شب را که جهات صبح گیری

بتکان غبار شب را که جهات صبح گیری
برو و بمیر از خود که حیات صبح گیری
برو سوی مرگ‌بازان، به جهان روح‌تازان
که ز جام سرفرازان درجات صبح گیری
پیمایش کتاب