رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۰۹ : سوی من میا که مستم

سوی من میا که مستم
ز هر آنچه هست رستم
سوی آن نگار برخیز
که ز او چنین خوشستم
پیمایش کتاب