رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۱ : خلقت به سرانگشت اشارت

خلقت به سرانگشت اشارت
عشق است که بوده از بدایت
روح است میان جان و عریان
اصل است و خوش است و بی نهایت
پیمایش کتاب