رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۱۰ : سلامی ز مردان درگاه عشق

سلامی ز مردان درگاه عشق
دراویش پیروز در راه عشق
سلامی به بی‌باکی کوهسار
به بی‌مرزی آتش شاه عشق
پیمایش کتاب