رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۱۲ : برو سوی دردمندان که گداز روح دارند

برو سوی دردمندان که گداز روح دارند
سوی آن شهان عاشق که نماز روح دارند
سوی آن هزاردستان که ز غیب سرفرازند
برو تا تو را بگویند که چه راز روح دارند
پیمایش کتاب