رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۱۳ : به در بهشت هشتم سر صبح قد کشیدم

به در بهشت هشتم سر صبح قد کشیدم
بنگر عجب شراری ز سر لحد کشیدم
بگشا عزیز این در که سفر ندارد آخر
بگشا که خطّ دیگر به سر عدد کشیدم
پیمایش کتاب