رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۱۴ : باطن روحانی و جان خدا

باطن روحانی و جان خدا
بنگر از این ره ز کجا تا کجا
ساغر جانست و سراپا خوشی
چشمه ی روحست و سراپا شفا
پیمایش کتاب