رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۱۵ : در من از من کاروانی نیست

در من از من کاروانی نیست
در من از هیچ کس نشانی نیست
من حقیقتم چنین تک افتاده
عشق می بافم و دکانی نیست
پیمایش کتاب