رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۱۶ : تو سفیر آسمانی، چه اسیر این جهانی؟

تو سفیر آسمانی، چه اسیر این جهانی؟
چو بدانی از چه جانی به طریق تن نمانی
نه درون تن نمانی به فریب و آه و سودا
بپری و روح باشی به سماع کهکشانی
پیمایش کتاب