رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۱۷ : ما نی لبکان کبریاییم

ما نی لبکان کبریاییم
هم قصّه ی باد و بی هواییم
در میکده های بی ریایی
بی خویش تر از شراب ماییم
پیمایش کتاب