رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۱۸ : غم عشق و گنج روح و ره و رسم نامداری

غم عشق و گنج روح و ره و رسم نامداری
به طریق عشقبازان به نهان زمامداری
به شبان فرو شدن در نفحات روح قدسی
به سپیده سر کشیدن به طریق جامداری
پیمایش کتاب