رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۲ : مبندی چشم خود ای جان که چشم تو جهان توست

مبندی چشم خود ای جان که چشم تو جهان توست
از آن پرواز خواهی کرد که راه آسمان توست
مخواب ای جان رنجیده، دمی دیگر صبوری کن
مبین این چرخ بازیگر، نمایش در نهان توست
پیمایش کتاب