رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۲۰ : برون از فصل ها راه تو برپاست

برون از فصل ها راه تو برپاست
ورای وصل ها روی تو زیباست
همه از توست این دور شب و روز
برو ای روز و شب چون یار با ماست
پیمایش کتاب