رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۲۱ : صحبت وصلست و ریاحین دوست

صحبت وصلست و ریاحین دوست
سینه‌ی خون من و تحسین دوست
هر چه که از حرف خدا مانده است
گفته شود باز به تضمین دوست
پیمایش کتاب