رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۲۲ : ای دل افلاک پیما! سوز خوش!

ای دل افلاک پیما! سوز خوش!
قصّه های ناب دل افروز خوش!
شعله های جان ما بر آدمی
تا ابد، هر لحظه و هر روز خوش!
پیمایش کتاب