رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۲۳ : ما را بنگر چه بی دکانیم

ما را بنگر چه بی دکانیم
بی خودشدگان لامکانیم
در خدمت خورشید شب و روز
ارّابه کش جان و جهانیم
پیمایش کتاب