رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۲۵ : از هر چه که هست و نیست باید برخاست

از هر چه که هست و نیست باید برخاست
از هر چه قلادگیست باید برخاست
از روز و شب و بساط گهواره و گور
وز هر چه غم و خوشیست باید برخاست
پیمایش کتاب