رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۲۶ : رمز او گو در شب نیلوفری

رمز او گو در شب نیلوفری
رمز او گویی خدا را می بری
رمز او گو روح باش و روح باش
بس کن این ژولیدگی این نوکری
پیمایش کتاب