رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۲۷ : ای یار خوشا که روز رخشید

ای یار خوشا که روز رخشید
در چشم دلم ستاره جنبید
از برکت نام آشنایت
صد فکر نو در خیال گنجید
پیمایش کتاب