رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۲۸ : حجّت چشمان تو باشد بهار

حجّت چشمان تو باشد بهار
نو شود از چشم تو این روزگار
شادی ما رؤیت ناگاه تو
عیدی ما یک نظر از کردگار
پیمایش کتاب