رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۲۹ : شیوه ی تو هر چه کلک بازتر

شیوه ی تو هر چه کلک بازتر
رقص دل خسته ی من سازتر
لشکر شر هر چه شرربارتر
یورش عشق تو براندازتر
پیمایش کتاب