رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۳ : غصّه چو بسیار شد عشق پدیدار شد

غصّه چو بسیار شد عشق پدیدار شد
برق چو ناگه جهید قافیه در کار شد
من چه کنم چون منم در من تو رنگ باخت
جز تو نبیند کنون چشم که بیدار شد
پیمایش کتاب