رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۳۱ : از هر چه به جز عشق رها باش ای دوست

از هر چه به جز عشق رها باش ای دوست
در روح بخیز و بی هوا باش ای دوست
گویند که این روح که می گویی چیست
یعنی به زبان ساده بی ریا باش ای دوست
پیمایش کتاب