رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۳۲ : شاهد خاموش من! سوی من آ دلبرا

شاهد خاموش من! سوی من آ دلبرا
سوی من آ ماهوش جان به در آور ز جا
معبد حقّ مقصدم، هستی تو معبدم
جام تو چون بر زدم حال أناالمقتدا
پیمایش کتاب