رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۳۳ : همدم جانی؟ بیا آغوش ما

همدم جانی؟ بیا آغوش ما
آسمان را طی نما از دوش ما
این نسیم روحبخش زندگی
بشنو ای دل از دم مدهوش ما
پیمایش کتاب