رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۳۴ : صبحست و منادیان دم بیدارند

صبحست و منادیان دم بیدارند
از چشم خدا بر آدمی می بارند
این روح پزان خطّه ی بیداری
در وقت سحر خروش دیگر دارند
پیمایش کتاب