رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۳۵ : پاینده تو که خیال از توست

پاینده تو که خیال از توست
این شیوۀ اشتعال از توست
بیرون شدن از تن از ره عشق
هم ماندن بی زوال از توست
پیمایش کتاب