رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۳۶ : هر چه که بینم از جهان

هر چه که بینم از جهان
قصّه‌ی موجی و کفی‌ست
این همه جنگ و قیل و قال
شعبده‌های فلسفی‌ست
پیمایش کتاب