رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۳۷ : هر سخن حقّ که شود یک نفر از ما بپرد

هر سخن حقّ که شود یک نفر از ما بپرد
موج زمان هر گذری یک نفر از ما ببرد
یک نفر از ما بپرد عمق سیه چال زمان
آن دگر یک نفری کوچه ی ما می گذرد
پیمایش کتاب