رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۳۸ : طریق معرفت آسان نباشد

طریق معرفت آسان نباشد
طریق حلقه اندازان نباشد
رموز چشمها می خوان و می دان
که هر بازیگری جانان نباشد
پیمایش کتاب