رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۳۹ : این خرمن لامکان به دل کاشتنی‌ست

این خرمن لامکان به دل کاشتنی‌ست
وین گام بلند عشق برداشتنی‌ست
این پرچم خوش‌رقص بلندآوازه
دیدی به دو چشم خود برافراشتنی‌ست
پیمایش کتاب