رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۴ : ای جهان روشنی بر تار جان دستی کشان

ای جهان روشنی بر تار جان دستی کشان
سایه را افسار گیر و برفشان رنگین کمان
پا به سر رقصی برآور، پرده ای دیگر بگیر
خوش در این حالات مستی وصل دیگر برجهان
پیمایش کتاب