رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۴۰ : سلام ای روز نو، ای ساعت نو

سلام ای روز نو، ای ساعت نو
سلام ای مردمان ساحت نو
جهان نو، آدمی نو، عاشقی نو
اذان نو، گنبد و قدقامت نو
پیمایش کتاب