رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۴۲ : چو سپاه دل یکی شد

چو سپاه دل یکی شد
تن شرّ به گِل نشیند
همه با همان بخیزند
که خطر خجل نشیند
پیمایش کتاب