رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۴۳ : به جهان و خلقت نو بنگر عزیز هر دم

به جهان و خلقت نو بنگر عزیز هر دم
بنگر عزیز هر دم به خیال و ماه و آدم
همه از یک اند و هر دم نظری به خویش دارند
همه از یک اند و هر دم به تکاثرند در هم
پیمایش کتاب