رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۴۵ : شاید که جنون گرفت ما را

شاید که جنون گرفت ما را
از بس که تو را خیال کردیم
امّا نرود ز دل خیالت
این گونه ره وصال کردیم
پیمایش کتاب