رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۴۶ : از راه ظفر گرفت ما را

از راه ظفر گرفت ما را
آن شاه نهان آسمانی
ما راه خطر گرفته بودیم
او نیز کشید ریسمانی
پیمایش کتاب