رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۴۷ : همه سو سوی تو باشد

همه سو سوی تو باشد
همه کو کوی تو باشد
روی معشوقه چو بینم
روی مه روی تو باشد
پیمایش کتاب