رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۴۹ : جهان در ارتعاش و ما به تابیم

جهان در ارتعاش و ما به تابیم
بلی ما بر قرار آفتابیم
به چشم آدمی در پرده صد گون
به چشم عاشقان ما بی حجابیم
پیمایش کتاب