رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۵ : به یک جرعه می فیروزه اندام

به یک جرعه می فیروزه اندام
درون دیدم چه غوغایی ست در جام
یکی را پرنشان کردند بی نام
یکی را بی نشان دادند صد نام
پیمایش کتاب