رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۵۰ : سالک جعل ارچه خوش روی و رداست

سالک جعل ارچه خوش روی و رداست
از شریعت تا حقیقت: راه، دور
انعکاس گنج ما را، باد!‌ کُن
از سر روحانی گمراه، دور
پیمایش کتاب