رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۵۱ : جان عاشق در جهان بی کار نیست

جان عاشق در جهان بی کار نیست
گرچه بی مردم ولی بی یار نیست
هرچه کار از گرد عشقست ای عزیز
عقل عاطل مرد این پیکار نیست
پیمایش کتاب