رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۵۳ : برشو برشو زین شب غوغازده

برشو برشو زین شب غوغازده
برشو زین پیراهن سودازده
روح باش و جامه ی خود را بپوش
چیست آخر این تن هرجازده
پیمایش کتاب