رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۵۶ : دل دیوانه رحمی کن، میا این گونه در منظر

دل دیوانه رحمی کن، میا این گونه در منظر
ز دیروزت رها باش و ز فرداهای خود بگذر
مشو بازیچۀ دستان که تو روحی و خوش بنیان
بیا در خطه ی پنهان برون از چرخ بازیگر
پیمایش کتاب