رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۵۷ : ای بوزینه که نام روح دزدیدی، چند؟

ای بوزینه که نام روح دزدیدی، چند؟
بر ملّت خوابدیده خندیدی، چند؟
در لاف و خلاف خویش بالیدی خوش
از جعل هر آنچه بود زاییدی، چند؟
پیمایش کتاب