رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۵۸ : ای از تو جنون قدم کشیده

ای از تو جنون قدم کشیده
پا در سفر عدم کشیده
راه تو میان مردمان است
تان سوی فلک عَلَم کشیده
پیمایش کتاب