رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۵۹ : به چشم بسته و جان پُرآواز

به چشم بسته و جان پُرآواز
خیالش در دل و پیمانه بر لب
بخیزیم ای رفیقان خدایی
به سوی مردمان مانده در شب
پیمایش کتاب